Disclaimer

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en prijswijzigingen en in euro’s inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. Voorraadaanbiedingen zijn geldig zolang deze (bestelde) voorraad strekt.

De informatie op deze site is te goeder trouw en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, en dient slechts te worden gebruikt voor algemene oriëntatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid van onder meer de afgebeelde modellen, kleuren en prijzen.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site, op de wijze en op het moment dat wij dit geschikt achten. De wijzigingen gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

Voorzover er links zijn opgenomen naar websites van derden is Bot Meubelen Hoorn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites.

Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Bot Meubelen B.V. Alleen met een door BOT Meubelen B.V. verstrekte schriftelijke toestemming mogen delen worden overgenomen.

Aan de informatie in de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid van onder meer de afgebeelde modellen, kleuren en prijzen.


Indien u fouten aantreft op deze website, dan stellen wij het zeer op prijs als u deze aan ons doorgeeft via het contactformulier.


Privacy Statement

De door u ingevoerde gegevens voor de nieuwsbrief zullen op geen enkele andere wijze worden gebruikt dan het daarvoor aangewezen doe

Product added to compare.

Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken.